Zastosowania

Regularne przebywanie w atmosferze komory Normobaric ma wpływ na nasze zdrowie i pomoga w walce ze schorzeniami.

Alzheimer

Choroba Alzheimera jest jednym z największych problemów medycznych i społecznych naszych czasów. To przewlekłe, postępujące schorzenie mózgu jest najczęstszą przyczyną otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Zaburzeniu ulegają wyższe funkcje korowe takie jak pamięć, myślenie, orientacja, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. W późniejszych stadiach choroby występują również zaburzenia świadomości. Choć przyczyny rozwoju choroby Alzheimera nie są do końca poznane już we wczesnych stadiach rozwoju tej postaci otępienia, czynnościowe badania obrazowe takie jak emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu i emisyjna tomografia pozytonowa, wykazują typowe dla choroby Alzheimera zaburzenia metabolizmu i zmniejszenie przepływu krwi w okolicach ciemieniowych i skroniowych.

Terapia Hiperbaryczno-Tlenowa poprzez stymulację metabolizmu komórkowego, zwiększenie natlenowania krwi krążącej oraz stymulację procesu angiogenezy naczyń mózgowych (tworzenia nowych naczyń krwionośnych mózgu) może zatrzymać lub znacznie spowolnić progres choroby Alzheimera poprzez lepsze odżywienie okolicy ciemieniowo-skroniowej. Stosowanie HBOT może stanowić nie tylko element rehabilitacji neurologicznej, ale również doskonałą, nieinwazyjną formę profilaktyki rozwoju zespołów otępiennych poprzez stymulację dotlenienia i metabolizmu komórek mózgu.

Badania epidemiologiczne wskazują również na znaczący udział zmian neuro-zapalnych w rozwoju choroby Alzheimera. W badaniach przeprowadzonych przez McGeer i Schulzer (1) wykazano, że przewlekłe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych istotnie obniża ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. HBOT jako metoda nieinwazyjna, stosowana w rehabilitacji neurologicznej, w przeciwieństwie do farmaceutyków nie stanowi obciążenia dla organizmu i może być stosowana długoterminowo. HBOT jako rehabilitacja neurologiczna znacząco przyczynia się do redukcji markerów stanu zapalnego w organizmie, usprawnienia funkcjonowania układu limfatycznego, metabolizmu wątroby, śledziony oraz tarczycy przyczyniając się do szybszej eliminacji toksyn i poprawy kondycji oraz funkcjonowania ustroju.

Redukcja stanu zapalnego oraz stymulacja neowaskularyzacji niedotlenionych obszarów mózgu stanowi przekonujące podstawy dla stosowania HBOT u osób z chorobą Alzheimera.

Badania opublikowane w 2002 roku przez International Hiperbaric Medical Association (IHMA) opisują przypadek 58-letniego architekta, u którego odnotowywano stopniowe obniżenie wydajności pracy twórczej oraz deficyty pamięci. Przed zastosowaniem HBOT choroba Alzheimera zdiagnozowana była u niego już od 5,5-roku. Po 89 zabiegach w komorze hiperbaryczno-tlenowej u pacjenta odnotowano:

 • stopniowe zmniejszenie nasilenia zaburzeń kognitywnych i behawioralnych
 • usprawnienie procesów uczenia się
 • poprawa kondycji ogólnej i samopoczucia
 • możliwość powrotu do normalnych, codziennych, samodzielnych aktywności dnia codziennego i dalsza chęć pacjenta do kontynuacji terapii hiperbaryczno-tlenowej
Autyzm

Terapia normobaryczna zapewnia odpowiedni poziom natlenienia uszkodzonych komórek w mózgu. Jak wiadomo, im wcześniej zostanie zdiagnozowany autyzm u dziecka oraz rozpoczęte działania wspierające leczenie, tym lepsze zostają osiągnięte efekty usprawniające funkcjonowanie chorego. 

Okazuje się, że jedną ze skuteczniejszych terapii, poprawiających zdrowie oraz kondycję osób autystycznych jest tlenoterapia w komorze normobarycznej. Dzięki dostarczeniu tlenu do układu nerwowego, w odpowiednich warunkach (wyższa zawartość tlenu, podwyższone ciśnienie atmosferyczne), uruchamiają się procesy regeneracyjne uszkodzonych komórek mózgowych.  

Po zakończonych sesjach tlenoterapii zauważono u dzieci znaczną poprawę:

 • dzieci wiele szybciej podejmują interakcję z otoczeniem, 
 • następuje poprawa samokontroli,
 • polepsza się umiejętność utrzymania kontaktu wzrokowego. 

Niestety do tej pory nie zdiagnozowano dokładnych przyczyn wywołujących autyzm. Szerokie badania przeprowadzane przez międzynarodowe zespoły lekarzy oraz naukowców, pomagają wprowadzać coraz skuteczniejsze metody leczenia. Jak wiadomo, im wcześniej zostanie zdiagnozowany autyzm u dziecka oraz rozpoczęte działania wspierające leczenie, tym lepsze zostają osiągnięte efekty usprawniające funkcjonowanie chorego. Okazuje się, że jedną ze skuteczniejszych terapii, poprawiających zdrowie oraz kondycję osób autystycznych jest tlenoterapia w komorze normobarycznej. Dzięki dostarczeniu tlenu do układu nerwowego, w odpowiednich warunkach (wyższa zawartość tlenu, podwyższone ciśnienie atmosferyczne), uruchamiają się procesy regeneracyjne uszkodzonych komórek mózgowych.  

Zarówno terapia normobaryczna, jak i hiperbaryczna zapewniają odpowiedni poziom natlenienia uszkodzonych komórek w mózgu, dzięki czemu dzieci z autyzmem o wiele szybciej podejmują interakcję z otoczeniem, poprawia się ich samokontrola oraz umiejętność utrzymania kontaktu wzrokowego. 

„Dzieci z zaburzeniami zaliczanymi spektrum autystycznego są częstymi naszymi pacjentami. Terapia tlenem hiperbarycznym poprawia sprawność ich mózgów do tego stopnia, że jeden z naszych pacjentów w niedługim czasie od rozpoczęcia terapii zaczął mówić – ku wielkiej radości rodziny i oczywiście naszej! Na skutek tlenoterapii hiperbarycznej rodzice zauważają u swoich dzieci poprawę umiejętności komunikowania się. Dzieci zaczynają budować dłuższe zdania, stają się bardziej dociekliwe, nawiązują lepszy kontakt wzrokowy. Mają też większy apetyt do jedzenia” – mówi Grzegorz Kaczyński,  Certyfikowany Technik Hiperbaryczny  Europejskiego Stowarzyszenia Hiperbarycznego oraz właściciel Centrum Rehabilitacji Hiperbarycznej ATAmed w Warszawie.

Anti-aging

Niemiecki naukowiec Manfred Ardenne przez ponad 20 lat badał wysycenie tlenu w krwi tętniczej ludzi w różnym wieku. Wyniki wskazały, że im człowiek starszy, tym mniej tlenu z powietrza dostaje się do naszego organizmu. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułował filary terapii tlenowej, wskazując na dobroczynne skutki inhalacji stężonym tlenem. Sterowanie dopływem tlenu do naczyń włosowatych zmniejsza obrzęk naczyń i przyczynia się do lepszego przepływu powietrza, a tym samym dotlenienia komórek.

Ponadto dzięki wyższemu ciśnieniu tlen rozpuszcza się w osoczu krwi w płynie mózgowo-rdzeniowym i rdzeniowo-kręgowym, w limfie i innych płynach ustrojowych, dlatego jest on łatwo dostarczany do wszystkich tkanek, nawet tych o słabym ukrwieniu, a nawet tych, które dotąd były pozbawione tlenu. Dostarczenie zwiększonej ilości tlenu do niedotlenionych tkanek oraz narządów znacząco wspiera spowalnianie procesu starzenia, namnażanie skóry właściwej i produkcję kolagenu. Realizuje podstawowe zasady profilaktyki anti-aging.

Komora hiperbaryczna jest rewelacyjnym zabiegiem długowieczności, ponieważ powoduje ośmiokrotny wzrost komórek macierzystych, które krążąc po organizmie docierają do uszkodzonych komórek i tkanek powodując ich regenerację. Działanie anti-aging w tym przypadku ogranicza się do wykorzystania w pełni naturalnych bodźców i nie wymaga interwencji chirurgicznej.

Terapia tlenowa pomaga utrzymać optymalne funkcjonowanie mózgu, polepsza zdolność koncentracji i zapamiętywania, a także znacząco wzrasta witalność i siły. Działanie anti-aging nie jest jedynym efektem, dla którego stosowane są terapie tlenowe. Przebywanie w komorze hiperbarycznej przyspiesza metabolizm. Przeprowadzane zabiegi pozwalają na efektywniejszą utratę masy ciała i wyszczuplają sylwetkę. Zachodnie badania dowodzą, że osoby regularnie korzystające z zabiegów anti-aging w komorze hiperbarycznej żyją średnio o 10 lat dłużej.

Z komory hiperbarycznej korzystają znane osoby zarówno ze świata polityki jak i show-biznesu : Aleksander Kwaśniewski, Jolanta Kwaśniewska, Piotr Rubik, Małgorzata Potocka, Magda Umer, Grażyna Szapołowska. Regularne korzystanie z terapii hiperbarycznej może sprawić ze będziemy nie tylko piękniejsi, ale będziemy żyć zdrowo i dłużej.

Co prawda komora hiperbaryczna to nie wehikuł czasu, ale z pewnością pozwala wrócić do dobrej formy sprzed lat, zapobiegać przedwczesnym objawom starzenia i przywrócić promienny wygląd. Wszystko dlatego, że tlenoterapia bardzo skutecznie usuwa toksyny z organizmu, wspiera pracę układu immunologicznego, poprawia jakość snu i usprawnia procesy poznawcze (czyli pozytywnie wpływa na pamięć, percepcję, koncentrację).

Asperger

Tlenoterapia normobaryczna poprzez stymulację procesów odpowiedzialnych za tworzenie naczyń oraz zwiększenie natlenienia krwi krążącej w organizmie, ma znaczący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, w tym regenerację i namnażanie się nowych połączeń nerwowych i neuronów, które zaczynają funkcjonować prawidłowo, co znacząco wpływa na poprawę socjalizacji osób z Zespołem Aspergera. Potwierdzać to mogą obserwacje rodziców (dzieci leczonych w Centrum Hiperbarycznym Concept) podczas zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej:

 • „Jest mniej płaczliwy, bardziej pogodny”
 • „Sam zainicjował zabawę w przedszkolu”
 • „Jest bardziej wyciszony”
 • „Znacznie poprawiła się koncentracja, lepiej mu się odrabia lekcje”.

Poprzez stymulację procesów angiogenezy tlen normobaryczny poprawia ukrwienie mózgu, dodatkowo poprzez wysycenie hemoglobiny oraz osocza prowadzi do głębokiego dotlenienia i odżywienia neuronów.

Dotlenienie wątroby, trzustki, śledziony oraz nabłonka jelitowego stymuluje procesy metaboliczne w kierunku usuwania z organizmu toksyn, metali ciężkich oraz wszelkich złogów, które obciążając organizm mogą znacząco hamować jego prawidłowy rozwój i regenerację.

Tlen podawany pod wyższym niż atmosferyczne ciśnieniem powoduje zmniejszenie powszechnie występującego u dzieci z Zespołem Aspergera, przewlekłego stanu zapalnego w obrębie nabłonka jelit oraz OUN. Prowadzi tym samym do spadku poziomu prozapalnych substancji biochemicznych.

Wzrastająca aktywność przeciwutleniaczy prowadzi do redukcji stresu oksydacyjnego, a tym samym przeciwdziała przedwczesnemu niszczeniu komórek ciała i umożliwia zachodzenie intensywniejszych procesów regeneracyjnych.

Udowodniono, że podczas leczenia tlenem hiperbarycznym aż ośmiokrotnie zwiększa się ilość komórek macierzystych, dzięki którym możliwa jest regeneracja tkanek, w tym przebudowa układu nerwowego w kierunku torowania prawidłowego rozwoju dziecka

Okazuje się, że jedną ze skuteczniejszych terapii, poprawiających zdrowie oraz kondycję osób autystycznych jest tlenoterapia w komorze normobarycznej. Dzięki dostarczeniu tlenu do układu nerwowego, w odpowiednich warunkach (wyższa zawartość tlenu, podwyższone ciśnienie atmosferyczne), uruchamiają się procesy regeneracyjne uszkodzonych komórek mózgowych.

Borelioza

Tlen działa jak antybiotyk zakłócając metabolizm bakterii, tym samym powodując jej obumieranie. Stosując tlenoterapię unikamy negatywnych skutków ubocznych, a nawet możemy liczyć na dodatkowe korzyści płynące z terapii normobarycznej.

Biorąc pod uwagę fakt, że bakterie Borrelia burgdorferi wymagają do życia stężenia tlenu niższego niż w ziemskiej atmosferze, możemy skutecznie je zwalczać za pomocą normobarii tlenowej. Ciśnienie w komorze normobaryczne wynosi 1500hPa, 1,5 razy wyższe niż w obecnie panujących warunkach atmosferycznych ziemi. Tlen jest silnym środkiem bakteriobójczym, dzięki czemu bakterie Borrelia burgdorferi umierają w jego obfitej ilości. Tlenoterapia redukuje stany zapalne, łagodzi lub eliminuje objawy przewlekłej infekcji.

Pacjenci poddawani terapii tlenowej, z powodu boreliozy mogą doświadczyć reakcji Herxheimera, która obejmuje takie objawy jak gorączka, dreszcze, ból głowy lub zaczerwienienie skóry. Takie objawy są spowodowane dzięki endotoksynom, które są uwalniane w miarę umierania szkodliwych bakterii. Reakcja zazwyczaj trwa kilka godzin do kilku dni, a dodatkowe leki mogą być przepisane do złagodzenia tych objawów. Reakcja jest dowodem korzystnego działania normobarii tlenowej na leczenie boreliozy.

Choroby skóry

Łuszczyca, rumień, pokrzywka, AZS, trądzik, wysypki i wiele innych – tlenoterapia hiperbaryczna nie tylko przyspiesza gojenie się ran skórnych, ale także zmniejsza stan zapalny, wzmacnia układ immunologiczny, oczyszcza organizm i przyspiesza wydalanie toksyn. W ten sposób leczymy przyczyny, a nie tylko skutki wielu chorób skórnych.

Komory Hiperbaryczne są rewelacyjnym narzędziem w leczeniu wielu chorób skóry i jest szeroko wykorzystywana do leczenia patologii skory.Podstawą sukcesu jest  maksymalne dotlenienie tkanek ,dzięki podwyższonemu ciśnieniu tlen transportowany jest nie tylko przez krew ale także przez osocze oraz płyn rdzeniowo-mózgowy .Dzięki komorze hiperbaryczne następuje redukcja wszelkich ognisk zapalnych,bakteryjnych lub alergicznych na skórze lub w skórze . Wzmacniany jest układ immunologiczny dzięki czemu organizm zwalcza zakażenia i nie dopuszcza do powstania infekcji. Zabieg działa stymulująco na fibroplasty które odpowiedzialne są za syntezę m.in kolagenu i elastyny czyli włókien zapewniających elastyczność skórze .Dotlenienie sprzyja wzmożonej regeneracji nabłonka,zwiększa utlenowanie tkanek,przyśpiesza wydalanie toksyn,poprawia metabolizm całego ciała.

Depresja

Depresja jest to stan cechujący się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań i jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym.

Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie wskazują, że w ciągu całego życia na depresję choruje ok. 17% populacji ogólnej. Wśród osób zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu 12-25% cierpi z powodu depresji, z czego połowa spełnia kryteria depresji umiarkowanej lub ciężkiej. Stwierdzono ponadto, że u aż połowy osób chorych na depresję, choroba ta nigdy nie zostaje zdiagnozowana. Osoby chore na depresje, często spotykają się z lekceważeniem objawów przez swoich bliskich i posądzaniem o symulację choroby.

W zależności od przyczyn powstania wyróżniamy m.i.: depresję endogenną, oddechową, reaktywną, dystymię, okołoporodową.

Odpowiednie dotlenienie tkanek podczas zabiegów HBO, powoduje zmniejszenie lęku i poprawę nastroju.

Szczególnie jednak terapia tlenowa polecana jest przy depresji endogennej i oddechowej, gdzie ma działanie przyczynowe i działając na poziomie komórkowym zapewnia tkankom odpowiednie odżywienie, a co za tym idzie funkcjonowanie.

Przy depresji oddechowej, bierna tlenoterapia jest zabiegiem ratującym życie!

Źródła: http://www.psychiatria.pl ; http://www.depresja.pl.pl ;

Łuszczyca

Łuszczyca jest przewlekłą, nawracającą chorobą skóry, która charakteryzuje się występowaniem na skórze łuszczących się wykwitów. Choroba ta należy do najczęściej występujących schorzeń dermatologicznych, dotyka 2-4% populacji. Ocenia się, że łuszczyca dotyczy 16 osób na 1000 populacji ogólnej.

Wśród wielu czynników indukujących tę chorobę, należy wymienić czynniki immunologiczne- nieprawidłowe funkcjonowanie limfocytów T i wydzielanych przez nie, cytokinin. Wiąże się to ze stałym stanem zapalnym. Inni dodatkowo podkreślają, że przyczyną łuszczycy jest ogólne zanieczyszczenie organizmu, a reakcje alergiczne, są jedynie reakcją obronną organizmu.

Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga leczenie łuszczycy trójpłaszczyznowo:

1. Przyspiesza gojenie ran skórnych. Działając stymulująco na fibroblasty, poprawia elastyczność skóry oraz sprzyja wydajniejszej regereracji nabłonka.

2. Zmniejsza stan zapalny, poprzez wzmocnienie układu immunologicznego.

3. Oczyszcza organizm przyspieszając wydalanie toksyn.

Oczyszczając organizm od wewnątrz, zmniejszając stan zapalny i wreszcie stwarzając prawidłowe środowisko do zdrowego funkcjonowania komórek, tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą, która w leczeniu łuszczycy działa na jej przyczynę, a nie tylko leczy jej skutki

Medycyna estetyczna

Starzenie się skóry jest naturalnym procesem polegającym na zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek orgaznimu, spowolnieniu procesów regeneracyjnych i utracie zdolności adaptacyjnych ustroju. W pragnieniu zachowania na dłużej młodego, świeżego wyglądu, coraz więcej kobiet decyduje się na zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej. Jednak nawet te najmniej inwazyjne zabiegi wymagają od organizmu przystosowania się i regeneracji.

Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga regenerację skóry po wszelkich ingerencjach medycyny estetycznej. Co więcej, stosując zabiegi tlenotarapii hiperbarycznej, możemy efekt uzyskany po zabiegu utrzymać na dłużej.

To, co medycyna estetyczna czyni dla naszej urody z zewnątrz, to terapia w komorze hiperbarycznej wspomaga wewnątrz. Działając stymulująco na fibroblasty, uelastycznia skórę, a dbając o jej prawidłowy poziom natlenowania i odżywienia, zwiększa jej zdolności regeneracyjne do tego stopnia, że komórki macierzyste zwiększają swój wzrost nawet ośmiokrotnie!

Regularne korzystanie z tlenoterapii hiperbarycznej jest sposobem za zatrzymanie pięknej skóry na dłużej, który dobrze znają i stosują gwiazdy, m.i. Madonna, Naomi Cambell, Kate Perry.

Operacja stanowi z reguły bardzo poważne obciążenie organizmu człowieka, której wydatek energetyczny porównywalny jest z wysiłkiem fizycznym podczas bardzo intensywnych zawodów sportowych, np. biegu maratońskiego.

Tak, jak zawodnicy przygotowują się do startu w zawodach sportowych podczas długotrwałego, systematycznego wysiłku fizycznego, tak pacjent powinien być przygotowany do podjęcia przez jego organizm poważnego wysiłku, jakim jest zabieg chirurgiczny, ponieważ brak odpowiedniej wydolności i sprawności ogólnej oraz poszczególnych układów może istotnie zwiększać ryzyko powikłań pooperacyjnych.

Nic tak nie zwiększa wydolności i odporności organizmu, jak jego odpowiednie dotlenienie na poziomie komórkowym. Badania wykazały, że to właśnie niedobór tlenu w tkankach jest podstawą występowania powikłań około operacyjnych.

Tlenoterapia hiperbaryczna(HBO) jest terapią wspomagającą przed zabiegami chirurgii plastycznej, a także w procesie regeneracji pooperacyjnej.

HBO dzięki znacznemu zwiększeniu poziomu natlenowania tkanek przed zabiegiem, zmniejsza ryzyko powikłań pooperacyjnych, takich jak:

 • obrzęki
 • niedokrwienie
 • martwica
 • niedowłady.

Ponadto zwiększa także odporność na infekcje, co zapobiega zakażeniom.

W okresie pooperacyjnym przede wszystkim ważna jest regeneracja organizmu, szybkie zagojenie się ran, a w późniejszym etapie prawidłowe zbliznowacenie tkanek. 

Podczas zabiegów tlenoterapii aż ośmiokrotnie wzrasta poziom komórek macierzystych, które krążąc po organizmie docierają do uszkodzonych tkanek i powodują ich regenerację. Naturalne procesy gojenia się ran przebiegają szybciej. A dzięki stymulacji fibroblastów, odpowiedzialnych za syntezę m.in.kolagenu i elastyny, skóra staje się szybciej elastyczna i jędrna.

Warto wspomnieć także, o stymulacji procesu angiogenezy (tworzenia się nowych naczyń krwionośnych) podczas zabiegów HBO, dzięki któremu zniszczone naczynia podczas operacji mogą być szybko zastąpione przez nowe.

Zabiegi w komorze tlenowej poleca się szczególnie osobom mającym problemy z długotrwałym gojeniem się ran, które mogą pojawiać się u diabetyków, palaczy, osób z osłabioną odpornością, czy nadwagą.

Podsumowując, tlenoterapia hiperbaryczna nie tylko znacznie zmniejsza ryzyko powikłań około operacyjnych, ale także przyspiesza powrót organizmu do formy sprzed operacji oraz utrzymuje jej efekt na znacznie dłużej.

Medycyna sportowa

Środowisko zwiększonego ciśnienia występujące wokół Pacjenta w komorze hiperbarycznej przyczynia się do zwiększonej absorpcji tlenu przez organizm. Dostawa większej ilości tlenu i to przy wysokim ciśnieniu przyczynia się do stymulacji szpiku kostnego do produkcji komórek macierzystych, przez co w krwiobiegu znajduje się ich ośmiokrotnie więcej niż w zwyczajnych warunkach.

Podwyższone stężeniu tlenu we krwi przyczynia się również do dostarczenia większej ilości tlenu do narządów i stymuluje naturalny proces gojenia ran. Dzięki tym właściwościom komory hiperbaryczne wykorzystywane są w rehabilitacji sportowej. Przyczyniają się do skrócenia czasu rekonwalescencji, a także zwiększenia wydajności i wytrzymałości organizmu. Coraz większa liczba sportowców decyduje się na zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej przy powrocie do aktywności fizycznej po kontuzji lub spadku wydajności. Rehabilitacja sportowa pozwala znacznie szybciej i ze zdwojoną siłę wrócić do zdrowia.

Zastosowanie terapii hiperbarycznej przyczynia się do:

 • zmniejszenia obrzęku po uszkodzeniach,
 • skrócenia czasu rekonwalescencji,
 • zwiększenia ilości molekuł ATP,
 • wyeliminowania problemu „zakwaszenia mięśni”,
 • zmniejszenia czasu regeneracji organizmu po ćwiczeniach.

Z terapii hiperbarycznej — nie tylko jako formy rehabilitacji sportowej — korzystają znane osobistości świata sportu wyczynowego: lekkoatleci, kulturyści, piłkarze. Stanowiła element wyposażenia zaplecza medycznego na Olimpiadzie w Sochi:

http://www.sochiadm.ru/en/info-gr/news/25401/

Tutaj znajdą Państwo przykładową listę sportowców, którzy wykorzystują terapię hiperbaryczną:

http://www.mosao2.org/news_o3_celebrity.html

Migrena

Migrenowe bóle głowy uznawane są za chorobę cywilizacyjną – szacuje się, że z tego powodu cierpi nawet co dziesiąty Polak. Podczas zabiegu w komorze hiperbarycznej poprawia się przepływ krwi w mózgu i następuje dotlenienie tkanki mózgowej oraz odkurczenie naczyń krwionośnych. Efekt działania terapii można więc zaobserwować już po kilkunastu minutach leczenia – co ważne ma on trwałe rezultaty. O zaskakująco dobrych rezultatach można również mówić w przypadku leczenia depresji (szczególnie depresji oddechowej) – dotlenienie tkanek, podniesienie prężności tlenu we krwi podczas zabiegu powodują poprawę nastroju.

Migrenowe bóle głowy  uznawane są za chorobę cywiizacyjną. Nowatorskim i bardzo skutecznym  sposobem jest terapia w komorze hiperbarycznej, która poprzez dotlenienie tkanki mózgowej i poprawę przepływu krwi daje zaskakująco dobre reultaty w eliminacji objawów migreny. W trakcie zabiegu w komorze hiperbarycznej znacznie poprawia się przepływ krwi w mózgu, co wpływa na zmniejszenie objawów migreny. Dzięki temu, że tlen dużym stężeniu pojawia się w krwi ale także w osoczu jak i płynie mózgowo rdzeniowym uzupełnia braki w tkance mózgowej, obkurcza naczynia krwionośne i ostatecznie eliminuje objawy migreny. Efekt działania terapii występuje już po kilku minutach od rozpoczęcia leczenia i ma trwałe rezultaty. Pacjenci korzystający z zabiegów w komorze hiperbarycznej zauważyli, że objawy migreny rzadziej występują lub ustępują całkiem.

Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD)

Terapia normobaryczna w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym jest terapią wspomagającą, przyspieszającą proces reedukacji psychoruchowej poprzez właściwe dotlenienie komórek nerwowych. A przecież jedną z czołowych przyczyn MPD jest właśnie niedotlenienie okołoporodowe.

Tlenoterapia jest skuteczna w rehabilitacji dzięki likwidacji przyczyny pierwotnej choroby, a nie tylko łagodzenia jej skutków.

Włoscy lekarze zastosowali tlenoterapię hiperbaryczną w leczeniu płodu w łonie matki. Był to rok 1988. Wykazano zmniejszenie uszkodzenia mózgu po zakończeniu terapii. Pacjentki były hospitalizowane przed 35. tygodniem i poddawane terapii hiperbarycznej co 2 tygodnie przez 40 minut. Zaobserwowano poprawę w biofizjologicznym profilu płodu już po drugim zabiegu.

Na konferencji „Nowe horyzonty tlenoterapii hiperbarycznej” w Orlando na Florydzie w 1989 roku, przedstawiono wyniki badań z rehabilitacji metodą HBOT ponad 230 pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Pacjenci byli leczeni w początkowych etapach od 1985 roku w Sao Palo, Brazylii (Machado 1989). Rehabilitacja mózgowego porażenia dziecięcego obejmowała 20 sesji 1-godzinnych, o ciśnieniu atmosferycznym 1,5 ATA (100% tlenu), raz lub dwa razy na dobę w komorze jednoosobowej.

Końcowe wyniki wykazały znaczne zmniejszenie spastyczności — o 50% u 94,78% pacjentów!

Obserwacja obejmowała 82 pacjentów, spośród nich 62 (tj. 75,6%) miało trwałą poprawę w zakresie zmniejszenia spastyczności i lepszą kontrolę motoryczną.

Rodzice, którzy poddali dzieci rehabilitacji, zgłaszali pozytywne zmiany w bilansie mięśniowym i funkcjach intelektualnych!

Pozytywne zmiany u 40,08% badanych, zostały również zaobserwowane w następujących dziedzinach:

 • pojmowanie 13,33%,
 • percepcja wzrokowa 12,93%,
 • pamięć 10,77%,
 • kontrola zwieraczy 6,46%,
 • rozumowanie 5,60%.
Nadwaga i otyłość

Tlenoterapia hiperbaryczna od lat na zachodzie wykorzystywana jest jako sposób na rewelacyjne wspomaganie w walce z nadwagą i otyłością. Dostarczanie tlenu do organizmu rozbudza procesy  życiowe, szczególnie związane z metabolizmem, w związku z tym terapia w komorze hiperbarycznej jak najbardziej sprawdza się u osób z nadwagą i otyłych ponieważ przyśpiesza przemianę materii. Ważnym elementem jest również fakt,  że tlen pomaga w oczyszczaniu i odtruwaniu organizmu oraz pozbywaniu się wolnych rodników. Dodatkowo  dotleniania organy odpowiedzialne za procesy metaboliczne m.in. tarczycę, trzustkę oraz wątrobę. Dotlenienie  tych organów powoduje znaczne przyśpieszenie procesu przemiany materii i spalania tkanki tłuszczowej. Wspomaganie odchudzania za pomocą komór hiperbarycznych bardzo podnosi efektywność diety i ćwiczeń a poza tym zbawiennie działa również na inne obszary organizmu.

Naturalny doping

Każdy człowiek a tym bardziej sportowiec wie, że podczas wysiłku wzrasta zapotrzebowanie organizmu na tlen, a wraz z wzrostem wydolności „apetyt” na ten gaz. Aby możliwy był dalszy rozwój organizmu sportowca potrzeba coraz większej ilości tlenu. Niektórzy sportowcy wspomagają się nielegalnymi metodami aby zwiększyć swoją wydolność poprzez zwiększenie przyswajalności, transportu tlenu oraz utlenowania krwi (m.in.  „doping krwią, stosowanie erytropoetyny”). Dzięki terapii hiperbarycznej organizm jest w stanie przyswoić większe dawki tlenu, a on sam jest transportowany nie tylko z czerwonymi krwinkami, ale także w osoczu. Ilość rozpuszczonego tlenu w osoczu wzrasta nawet 16-krotnie podczas terapii. Jak pokazują badania, metoda ta pozwala zwiększyć wydolność organizmu u sportowca wyczynowego nawet o 10 %.W 2006, Światowa Agencja Antydopingowa w komisji etyki orzekła, że komory hiperbaryczne zwiększają wydajność organizmu, jednocześnie komitet wykonawczy powstrzymał się od dodawania ich do listy zakazanych substancji i metod.

Poza tym dzięki terapii hiperbarycznej:

– zmniejsza się czas rekonwalescencji po kontuzjach i urazach,   

– zmniejsza się obrzęk po uszkodzeniach;

– zwiększa się ilość molekuł ATP,

– zanika efekt „zakwaszenia mięśni”,

– skraca się czas regeneracji organizmu po treningu,

Z terapii hiperbarycznej korzystają  największe gwiazdy sportu wyczynowego: lekkoatleci, kulturyści, piłkarze. Z komory hiperbarycznej korzystali sportowcy na Olimpiadzie w Sochi –

http://www.sochiadm.ru/en/info-gr/news/25401/  

Tutaj znajdą Państwo przykładową listę sportowców którzy wykorzystują terapię hiperbaryczną:

 http://www.mosao2.org/news_o3_celebrity.html

Obrzęki, infekcje, urazy

W przypadku obrzęków często dochodzi do odcięcia dopływu tlenu do tkanek, co może prowadzić do zakażenia i dalszych powikłań. Komora hiperbaryczna działa stymulująco na fibroblasty, a więc sprzyja regeneracji nabłonka – tlen dostarczony do organizmu podczas tlenoterapii dociera do uszkodzonych obszarów ciała i przyspiesza ich gojenie. Dowiedziono, że podczas zabiegów tlenoterapii aż ośmiokrotnie wzrasta poziom komórek macierzystych we krwi – dzięki temu naturalna regeneracja przebiega znacznie szybciej.  Aby terapia przyniosła najlepsze rezultaty w przypadku poważnych obrzęków czy urazów – należy ją rozpocząć jak najszybciej.

Onkologia

W świetle najnowszych badań metody terapii oparte na wykorzystaniu tlenu, przedstawiane są jako sposób łagodzenia spustoszeń wywołanych w organizmie po radio- oraz chemioterapii. Z obserwacji naukowców wysnuto wnioski, iż zniszczenia powstają w wyniku zmiany dostawy tlenu do tkanek w leczonym obszarze. W efekcie dochodzi do uszkodzenia popromiennego tkanek zdrowych (ostre reakcje popromienne skóry i nabłonków wyściełających jamy ciała, owrzodzenia, uszkodzenia narządów tj. serce, wątroba, nerki). Mając to na względzie rehabilitacja onkologiczna wykorzystuje tlen w odpowiednich dawkach i przy odpowiednich warunkach, jakie zapewnić może komora hiperbaryczna.

Terapia hiperbaryczna stanowi wsparcie w odbudowie tkanek zniszczonych w wyniku radioterapii. Ma wpływ na naczynia włosowate (odpowiedzialne za właściwe odżywienie kości, skóry i błon śluzowych). Do stymulacji ich wzrostu oraz rozwoju przyczynia się tlen, który korzystnie wpływa również na powstawanie nowych tkanek. Skuteczność leczenia HBOT jest potwierdzana przez wielu światowej sławy specjalistów, którzy rekomendują tlenoterapię hiperbaryczną. Są zgodni w kwestii pozytywnych efektów, wynikających ze zwiększenia podaży tlenu do uszkodzonej tkanki. Z poczynionych obserwacji wynika, że ma to wpływ na:

 • tworzenie nowych naczyń krwionośnych,
 • poprawę ukrwienia tkanek,
 • lepszą regenerację uszkodzonych tkanek.

Powszechnie wiadomo, że nowotwór to choroba wywołana deregulacją funkcji komórek. Dzięki współczesnej nauce możliwe jest kontrolowanie tego rodzaju zaburzeń w rehabilitacji onkologicznej. Interesujące rezultaty w tym zakresie przyniosła terapia tlenem. Gaz ten podany pod zwiększonym ciśnieniem przyczynia się do wzmożenia pracy układu immunologicznego, a tym samym wpływa na poprawę odporności organizmu. Ponadto — co istotne w rehabilitacji onkologicznej — przyczynia się do:

 • rewitalizacji komórek, co następuje dzięki dotlenieniu tkanek oraz doprowadzeniu do nich wszystkich składników odżywczych,
 • ograniczeniu ryzyka uszkodzeń inicjujących powstanie nowotworu,
 • oczyszczenia organizmu z toksyn oraz metali ciężkich (substancji rakotwórczych),
 • zmniejszenia poziomu białka C-reaktywnego, TNF-alfa (czynnika martwicy nowotworów) oraz innych markerów stanu zapalnego w organizmie.

Wszystko to przyczynia się do wzrostu zainteresowania tlenoterapią hiperbaryczną jako formą leczenia wspomagającego, stosowanego w rehabilitacji onkologicznej. Dostarczenie do komórek rakowych większej ilości tlenu hamuje proces ich złośliwienia, a niekiedy przyczynia się do ich zniszczenia. Z uwagi na ograniczenie wzrostu i proliferację komórek nowotworowych rozwiązanie to cieszy się coraz większym uznaniem w środowiskach medycznych także jako profilaktyka antyrakowa.

Oparzenia

W rezultacie oparzenia gwałtowanie spada ukrwienie tkanek miękkich, zaś w przypadku oparzenia górnych dróg oddechowych dodatkowo istnieje ryzyko nasilenia niedotlenienia organizmu. Dlatego pierwszym etapem leczenia często jest tlenoterapia – tlen dociera do tkanek uszkodzonego obszaru, wspomaga gojenie i zarazem zmniejsza obszar uszkodzonych tkanek oraz ryzyko groźnych zakażeń.

Ortopedia

Tlenoterapia hiperbaryczna ma istotne znaczenie w leczeniu chorób układu kostno-stawowego, między innymi w:

Urazach sportowych

W sporcie wyczynowym, jak i rekreacyjnym często dochodzi do uszkodzeń tkanek miękkich. Zastosowanie hiperbarii tlenowej powoduje skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności ruchowej. Polecana jest wyczynowym sportowcom z urazami mięśniowymi kończyn dolnych powstałymi w trakcie zawodów lekkoatletycznych, uprawiania piłki nożnej, hokeja i innych dyscyplin sportowych.

Osteochondrozie

Terapia hiperbaryczna ma wysoką efektywność terapeutyczną, u pacjentów z nasilonymi dolegliwosciami neurologicznymi w przebiegu osteochondrozy, szczególnie w połączeniu z leczeniem chirurgicznym, w przypadku braku odpowiedzi na leczenie konwencjonalne.

Zapaleniu kości

Zwiększenie ilości tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu i poprawa przepływu krwi w uszkodzonych kończynach, a w konsekwencji wzrost ciśnienia tlenu w kościach i otaczających je tkankach miękkich prowadzi do pobudzenia aktywności makrofagów i fibroblastów oraz nasila angiogenezę, co powoduje ustępowanie stanu zapalnego i przyspieszenie procesu gojenia.

Ponadto, hiperbaria tlenowa wykazuje efekt bakteriobójczy, zwłaszcza w przypadku bakterii beztlenowych stanowiących częsty czynnik etiologiczny pourazowych zakażeń kości.

Tlen hiperbaryczny wykazuje silne działanie ochronne w przypadku wykonanych operacyjnie płatów mięśniowych, skórno-mięśniowych oraz skórnych stosowanych w leczeniu szczególnie opornych na klasyczna terapię zapaleń kości.

Leczeniu złamań kości metodą Ilizarova

Jedną z metod terapeutycznych stosowanych w ortopedii w leczeniu złamań otwartych kości długich jest technika Ilizarova. Ciężkim złamania towarzyszy różny stopień niedokrwienia oraz współistniejące urazy tkanek miękkich. Zastosowanie hiperbarii tlenowej przyspiesza zrost uszkodzonej kości oraz wpływa korzystnie na mikrokrążenie w okolicy rany pourazowej.

Fibromialgii

Fibromialgia to zespół chorobowy, który charakteryzuje się długotrwałym, wieloogniskowym bólem tkanek miękkich. Po zastosowaniu hiperbarii tlenowej istotnie zmnijsza się liczba bolesnych punktów uciskowych oraz znamiennie podwyższa się próg bólowy.

Przewlekłe stany zapalne

Gdy dojdzie do uszkodzenia tkanki, jak w przypadku skaleczenia, w naszym organizmie uruchamia się reakcja zapalna (ostrystan zapalny). Jego zadaniem jest niedopuszczenie do zakażenia krwi, wytworzenie nowej tkanki czy naprawa  uszkodzenia.Jest to właściwa reakcja organizmu, prowadząca do wyleczenia. Niestety bardzo często stan ten nie do końca zostajezwalczony przez organizm. Łagodny, ale przewlekły stan zapalny tli się stale w organizmie i nie ustaje. Pozostaje w ustroju niszcząc nasze zdrowe komórki i rozprzestrzeniając się na inne obszary organizmu. Taki przedłużający się stan zapalny niesie za sobą szereg konsekwencji niekorzystnych dla organizmu i przyczynia się do powstawania wielu poważnych chorób przewlekłych.Jest niebezpieczny tym bardziej, że rozwija się w sposób niemal niezauważalny i przez wiele miesięcy, a nawet lat nie daje żadnych uchwytnych objawów. Badania naukowe prowadzone na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci dająniepodważalne podstawy do twierdzenia, że choroby nowotworowe, choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak zawały serca, miażdżyca, czy udary mózgu, a także nadwaga, otyłość, choroby stawów, choroby nowotworowe, cukrzyca, insulinooporność, choroba refluksowa, wrzody żołądka, choroby zapalne jelit, choroby neurologiczne, jak choroba Alzheimera czy autyzm oraz niemal wszystkie choroby z autoagresji są w dużej mierze związane z toczącym się w organizmie chronicznym stanem zapalnym.

Reumatyzm

W Stanach Zjednoczonych tlenoterapia jest dziś standardem w leczeniu wielu schorzeń reumatoidalnych czy zapaleń kości. Tlen podawany w komorach hiperbarycznych m.in. zmniejsza markery stanu zapalnego, redukuje ból i wspomaga regenerację. Co ważne – regularne sesje w komorze hiperbarycznej często mogą powstrzymać postęp choroby reumatycznej nawet w zaawansowanym stadium choroby.

Reumatyzmem jest określana obszerna grupa chorób o wspólnej przyczynie-stanie zapalnym w tkankach objętych chorobą. Towarzyszący ból i inne objawy są jedynie reakcją organizmu na działanie czynników uszkadzających. Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) poprzez eliminację stanu zapalnego oraz innych czynników immunologicznych znacząco hamuje rozwój procesu chorobowego. W Stanach Zjednoczonych, gdzie HBO jest popularną i często podstawową metodą leczenia reumatyzmu, przeprowadzone zostały badania, według których aż u 23,4% chorych poddanych tlenoterapii stwierdzono remisję choroby, u 16,2% znaczną poprawę, a u 51,4% inny korzystny efekt. Podczas zabiegu w komorze, pacjent oddycha 100% tlenem. A dzięki podwyższonemu ciśnieniu, przedostaje się on także przez skórę, dochodząc nawet do miejsc, do których, poprzez słabe ukrwienie, często dociera w niewystarczającej ilości.

Stan zapalny występujący w chorobach reumatycznych jest naturalną reakcją obronną organizmu, w którym szczególnie stymulowane jest namnażanie się przeciwciał pełniących funkcje obronne. Niezwykle ważne jest wtedy doskonałe ukrwienie, by zapewnić przepływ substancji odżywczych do miejsca zapalnego. Tlen, jako niezbędny składnik odżywczy dla tkanek, wchłaniany podczas terapii dużo skuteczniej niż podczas normalnego oddychania, pozwala finalnie zwalczyć stan zapalny, a co za tym idzie znacząco zmniejszyć dolegliwości bólowe i doprowadzić do remisji choroby. Należy podkreślić, że zabiegi HBO nie niosą za sobą czynników ubocznych, a konsultacja lekarska poprzedzająca serię zabiegów zapewnia całkowite poczucie bezpieczeństwa i indywidualne podejście do terapii.

Regeneracja po zabiegach chirurgicznych

Tlenoterapia hiperbaryczna sprawia, że znacząco wzrasta liczba komórek macierzystych, które odpowiedzialne są za procesy gojenia. Regularne sesje HBOT sprawiają, że składniki odżywcze lepiej dostają się do wszystkich tkanek, a ponadto redukują obrzęki, zapalenia i usprawniają przepływ krwi do uszkodzonych tkanek. Dzięki temu regeneracja po zabiegach i operacjach przebiega znacznie szybciej.

Jak wiemy główną przyczyną braku gojenia się ran jest ich niedotlenienie skutkiem czego powstają martwice. Tlenoterapia hiperbaryczna z wielkim powodzeniem stosowana jest w okresie rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych ponieważ znacznie skraca ten czas. Dzieje się tak ponieważ tlen pod ciśnieniem przenoszony jest nie tylko przez hemoglobinę ale także rozpuszcza się w osoczu krwi,dzięki czemu  następuje maksymalne dokrwienie tkanek a tym samym szybka i skuteczna  regeneracja organizmu.Terapia tlenowa zwiększa liczbę multipotecjalnych komórek macierzystych, które przemieszczają się do uszkodzonych komórek i tkanek i również mają kluczowy wpływ na szybkie gojenie się ran. Kolejnym ważnym elementem terapii w komorze hiperbarycznej jest to że  ogranicza ona  wszelkie zakażenia i powikłania po zabiegach chirurgicznych. Dzięki gwałtownemu wzrostowi tlenu w organiżmie  przyspieszona zostaje regeneracja nabłonka, tworzą się  nowe naczynia krwionośne. Należy również  dodać ze pobyt w komorze hiperbarycznej zmniejsza obrzęki tkanek i utratę płynów a także wzmacja układ immunologiczny. Chirurdzy zalecają terapie hiperbaryczną szczególnie pacjentom, którzy mają problemy z gojeniem się ran, jak i tym którzy trudno przechodzą rekonwalescencję i znacząco chcą skrócić jej czas.

Rehabilitacja neurologiczna

Tlenoterapia hiperbaryczna wpływa na odzyskanie przez pacjentów funkcji neurologicznych. Jest to możliwe dzięki poprawie metabolizmu komórkowego oraz usunięciu toksycznych gazów z krwioobiegu. Przez wzgląd na te czynniki jest stosowana w rehabilitacji neurologicznej.

Komora hiperbaryczna umożliwia dostarczenie do organizmu tlenu pod zwiększonym ciśnieniem, który dotlenia mózg zwiększając jego aktywność, przez co wspomaga pracę układu nerwowego. Tlen hiperbaryczny ma zbawienny wpływ na wiele schorzeń neurologicznych:

 • poprawia metabolizm w tkance nerwowej,
 • ożywia i pobudza uśpione komórki, przywracając ich właściwe funkcjonowanie,
 • poprawia warunki przepływu w mikrokrążeniu,
 • podnosi aktywność mózgu i koncentrację,
 • łagodzi stany depresyjne,
 • łagodzi obrzęk mózgu,
 • ochronnie wpływa na skutki udaru mózgu,
 • przyczynia się do zmniejszenia stopnia uszkodzenia mózgu, powstałego w wyniku udaru lub wylewu, a nawet do odwrócenia dysfunkcji (badania naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiw dowodzą, że stan osób poddanych terapii hiperbarycznej znacznie się poprawił, dochodziło do ustąpienia paraliżu, wzrostu czucia i powrotu mowy, uśpione neurony zaczęły ożywać nawet po 3 latach od udaru), przyczynia się do zmniejszenia stopnia uszkodzenia mózgu, powstałego w wyniku udaru lub wylewu, a nawet do odwrócenia dysfunkcji
 • ma zastosowanie w porażeniach mózgowych i pourazowych uszkodzeniach mózgu — przyczynia się do zmniejszenia obrzęku i zwiększenia elastyczności erytrocytów,
 • zwiększa przepuszczalność do komórek źle ukrwionych (tlen jest w stanie trafić do miejsc, gdzie w normalnych warunkach byłoby to niemożliwe).
Rehabilitacja kardiologiczna

Początek nowoczesnej ery hiperbarycznej to rok 1959 i słynne doświadczenie holenderskiego chirurga Ide Boeremy polegające na utrzymaniu przy życiu świnki z obniżonym do 0,4% poziomem hemoglobiny przy pomocy tlenu hiperbarycznego. W 1955 roku zaproponował, a następnie zastosował w praktyce zabiegi kardiochirurgiczne w komorze ciśnieniowej wypełnionej tlenem, mającej na celu umożliwienie wydłużenia czasu trwania zabiegu prowadzonego w stanie zatrzymania krążenia pacjenta.

Pomimo ogromnego postępu jaki w ostatnich latach dokonał się w kardiologii i zmniejszenia liczby zgonów z przyczyn sercowo- naczyniowych, choroby serca (zwłaszcza choroba niedokrwienna serca) nadal pozostają główną przyczyną zgonów, a dolegliwości z nimi związane są głównym powodem hospitalizacji. Stąd w dalszym ciągu trwają poszukiwania metod terapeutycznych umożliwiających poprawę skuteczności leczenia w tych przypadkach. Przesłanką do stosowania hiperbarycznej terapii tlenowej w chorobach serca, były znane od dawna korzystne efekty leczenia 100% tlenem, który poprawia tolerancję wysiłku, stan neuropsychiczny, łagodzi nadciśnienie płucne i objawy niewydolności komory serca.

Zastosowanie hiperbarycznej tlenoterapii w kardiologii:

Choroba niedokrwienna serca:

-Stabilna postać choroby niedokrwiennej serca: korzystny wpływ hiperbariitlenowej na funkcję skurczową lewej komory serca, zmniejszenie częstości i nasilenia lub całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych o charakterze wieńcowym, znaczne zmniejszenie nasilenia objawów niewydolności serca, zwiększenie tolerancji wysiłku, podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w surowicy krwi i krwinkach czerwonych.

-Ostre zespoły wieńcowe i zawał serca: terapia tlenem hiperbarycznym stosowana u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (w zawale serca lub niestabilnej chorobie wieńcowej) poprzez zwiększenie podaży tlenu oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników tlenowych może ograniczyć obszar martwicy mięśnia sercowego. Połączenie terapii standardowej oraz hiperbarii tlenowej może zmniejszać u chorych śmiertelność oraz ryzyko poważnych powikłań sercowo- naczyniowych. Skróceniu ulega czas trwania bólu wieńcowego, obserwuje się istotne zmniejszenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa (zwłaszcza bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia). Efektywne zmniejszenie niedotlenienia tkankowego i poprawa funkcji skurczowej lewej komory.

Zaburzenia rytmu serca: przyczyną wystąpienia zaburzeń rytmu serca w chorobie wieńcowej jest nieprawidłowa pobudliwość elektryczna niedotlenionych komórek mięśnia sercowego, dlatego zwiększenie zawartości tlenu we krwi dopływającej do tych komórek może się przyczynić do zmniejszenia lub ustąpienia arytmii. Odnotowuje się pozytywny wpływ hiperbarycznej terapii tlenowej na zmniejszenie częstości i czasu trwania napadów arytmii, wzrost pojemności minutowej serca, zmniejszenie nasilenia objawów hiperwentylacyjnych oraz obniżenie katecholamin we krwi.

Wady serca

Hiperbarię tlenową stosuje się do leczenia niewydolności serca u pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej w przebiegu choroby reumatycznej, po chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i wymianie uszkodzonych w przebiegu procesu reumatycznego zastawek serca- zmniejsza śmiertelność pooperacyjną. U kobiet ciężarnych z nabytymi i wrodzonymi wadami serca stwierdza się zmniejszenie ilości okołoporodowych powikłań kardiologicznych i położniczych, a także śmiertelności okołoporodowej.

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) to przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Jej przyczyna wciąż pozostaje niejasna. Najnowsze doniesienia wskazują, że przyczyną SM może być przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna, a także idące za tym niedotlenienie organizmu. Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) zyskuje w Polsce coraz większą popularność przy leczeniu stwardnienia rozsianego, choć trzeba dodać, że jest terapią wspierającą, a nie podstawową.

Skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej w SM tłumaczy się możliwością przywrócenia prawidłowego funkcjonowania uszkodzonych komórek nerwowych pod wpływem zwiększonej ilości tlenu, czego rezultatami jest często zatrzymanie procesu chorobowego, a w niektórych przypadkach nawet cofnięcie części objawów.

Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez zwiększenie dotlenienia tkanek powoduje także:

 • zmniejszenie stanu zapalnego
 • zmniejszenie bólu
 • zmniejszenie spastyczności
 • poprawę funkcji motorycznych
 • odporność organizmu na infekcje
 • poprawa fukcji poznawczych
 • zmniejszenie stanów depresyjnych

HBOT jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym, nie niosącym za sobą efektów ubocznych, poprzedzonym konsultacją lekarską.

Udowodniono, że najkorzystniejszy wpływ przy leczeniu stwardnienia rozsianego mają ciśnienia poniżej 2,0 atm.

Oto przypadek mężczyzny w średnim wieku, leczonego tlenoterapią hiperbaryczną, którego zmiany zostały zarejestrowanie przez SPECT (tomografię emisyjną pojedynczych fotonów umożliwiającą tworzenie obrazu przestrzennego aktywności biologicznej, w tym przypadku mózgu):

36-letni pacjent z ostrym, nawracającym stwardnieniem rozsianym trwającym od sześciu lat został poddany technice obrazowania SPECT przed zabiegiem tlenoterapii hiperbarycznej niskiego ciśnienia, a następnie po jednym zabiegu i po przebyciu 80 zabiegów. SPECT zarejestrował poprawę w postaci niespecyficznego globalnego wygładzenia i ogólnego wzrostu przepływu krwi w mózgu.

Sam pacjent doświadczył poprawę mowy, chodu, funkcji poznawczych oraz kontrolowania moczu.

Link do badania w języku angielskim:

http://www.hbot.com/hbot-multiple-sclerosis

Na stronie międzynarodowej stronie poświęconej tlenoterapii hiperbarycznej http://www.hbot.com znajdujemy także krótką adnotację pacjenta, który zmagając się z przewlekle postępującą postacią stwardnienia rozsianego, dzięki leczeniu HBOT od 20 lat nie ma progresji choroby.

http://www.hbot.com/hbot-testimonial-7

Sportowcy

Tlenoterapia hiperbaryczna w medycynie sportowej nazywana jest często legalnym dopingiem – z jej zalet korzystają zarówno zawodowi sportowcy, jak również osoby uprawiające sport na mniej wyczynowym poziomie. Terapia HBOT gwarantuje szybszą regenerację po obciążającym treningu, redukuje  deficyt tlenowy powstający po dużym wysiłku, zaś lekarze i fizjoterapeuci doceniają ją głównie dlatego, że regularne zabiegi pozwalają szybciej wrócić do gry po kontuzji.

W badaniu przeprowadzonym w Szkocji z udziałem piłkarzy stwierdzono, że przy wykorzystaniu tlenoterapii hiperbarycznej oraz fizykoterapii czas potrzebny do odzyskania pełnej sprawności fizycznej po dużym wysiłku i obciążeniu stawów, mięśni, więzadeł, ścięgien oraz związanych z tym urazów zmniejszył się o 70 proc.

Warto zauważyć, że dzięki terapii zwiększa się ilość molekuł ATP (tzw. paliwa mięśniowego), zanika efekt zakwaszenia mięśni, a zawodnicy po kontuzjach szybciej wracają do gry. Skuteczność terapii hiperbarycznej w sporcie jest bardzo dobrze udokumentowana – zespoły z profesjonalnych lig NBA, NHL, NFL wykorzystują komory hiperbaryczne w procesie treningu swoich zawodników. To jednak nie wszystko – w 2006 roku Światowa Agencja Antydopingowa w komisji etyki orzekła, że komory hiperbaryczne zwiększają wydajności organizmu, zaś komitet wykonawczy powstrzymał się od dodawania ich do listy zakazanych substancji i metod.

Zalety tlenoterapii hiperbarycznej z perspektywy osób aktywnych i sportowców to m.in.:

 • poprawa metabolizmu;
 • szybsza regeneracja po wysiłku fizycznym;
 • zmniejszenie stanu zapalnego i redukcja obrzęków;
 • zredukowanie do minimum lub całkowite wyeliminowanie zakwaszenia mięśni;
 • wzrost komórek macierzystych;
 • zmniejszenie poziomu odwodnienia organizmu;
 • zwiększenie wydolności organizmu;
 • podwyższenie poziomu tlenu w tkankach.
Stomatologia i implantologia

Nowym w Polsce, a wypróbowanym na Zachodzie obszarem zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej jest stomatologia i implantologia. Chirurdzy szczękowi twierdzą,że tlenoterapia hiperbaryczna, która słynie ze swych zdumiewających efektów w leczeniu ran po zabiegach chirurgicznych, może z równym powodzeniem być stosowana po operacji wstawienia implantów.Poprawia ona ukrwienie w uszkodzonej tkance, wzmacnia efekt działania antybiotyków i sulfonamidów (środków odkażających), zwalcza infekcje oraz dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych do miejsca infekcji. HBOT w stomatologii i implantologii jest doceniany i uznawany w wiekszości krajów zachodnich. Specjaliści zauważają że:

 • stymuluje ona wzrost i podział komórek macierzystych,
 • pomaga zabić bakterie beztlenowe – przyczynę najgorszych zakażeń ran,
 • redukuje obrzęki, które mogą wystąpić na całym obszarze po ekstrakcji zębów,
 • stymuluje proces gojenia,
 • skraca czas rekonwalescencji,
 • zaburza metabolizm komórkowy bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych,
 • wpływa na zmniejszoną produkcję toksyn bakteryjnych.
 • doskonale wspiera w leczenie pooperacyjne poważnych schorzeń żuchwy.
Trudno gojące się rany

W przypadku trudno gojących się ran terapia hiperbaryczna jest zwykle istotnym elementem leczenia wspomagającego. Tlenoterapia wraz z równolegle prowadzonym leczeniem chirurgicznym oraz antybiotykoterapią znacząco zwiększa efektywność gojenia się ran. Sesje w komorze normobarycznej poprawiają wyniki leczenia owrzodzeń w przebiegu cukrzycy, owrzodzeń po leczeniu napromienianiem, ran oparzeniowych, przeszczepów skórnych (tlenoterapia poprawia przepływ krwi przez przeszczep) oraz odleżyn niezwiązanych z cukrzycą.

Udar mózgu

Zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej pomagają w odzyskiwaniu funkcji neurologicznych u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Dzięki regularnym sesjom poprawia się metabolizm komórkowy i mikrokrążenie. Ponadto zwiększona podaż tlenu stymuluje angiogenezę i neurogenezę, redukując przy tym stany zapalne i pobudzając do życia uśpione rejony i komórki mózgu.

W wyniku regularnych sesji następuje poprawa funkcji nerwowych i psychicznych oraz motorki i koordynacji, czego dowiodły badania naukowe. Jednym z nich był eksperyment Efratiego – z udziałem 74 pacjentów, którzy doznali udaru mózgu na 6-36 miesięcy przed badaniem. Efrati i jego współpracownicy podzielili pacjentów na dwie grupy i w przypadku jednej z nich zastosowali 40 sesji tlenoterapii (każda sesja po 90 minut, 5 dni w tygodniu).

Okazało się, że funkcje neurologiczne pacjentów z grupy wspieranej tlenoterapią hiperbaryczną uległy znacznej poprawie. Wielu z nich lepiej posługiwało się mową, paraliż ustępował, poprawiało się ogólne samopoczucie i jakość życia. W drugiej grupie pacjentów – nie poddawanych tlenoterapii – takich zmian nie odnotowano.

Zespół Downa

Dzieci cierpiące na mutację chromosomu 21, czyli zespół Downa, mają nasiloną apoptozę neuronów, dlatego rodzice poszukują sposobu na pozyskanie dla ich dzieci nowych, zdrowych komórek mózgowych — stymulowania neurogenezy.

Badania wykazały wiele korzyści tlenoterapii hiperbarycznej dla osób z mutacją chromosomu T21:

 • zwiększa przepływ krwi w mózgu,
 • zwiększa dostarczanie tlenu do komórek,
 • ma działanie przeciwzapalne,
 • zmniejsza stres oksydacyjny.
 • wspiera funkcje mitochondriów,
 • mobilizuje komórki macierzyste szpiku kostnego do samoleczenia,
 • wspomaga gojenie układu pokarmowego,
 • zmniejsza zapalenie nerwów.
 • „Jest mniej płaczliwy, bardziej pogodny”
 • „Sam zainicjował zabawę w przedszkolu”
 • „Jest bardziej wyciszony”
 • „Znacznie poprawiła się koncentracja, lepiej mu się odrabia lekcje”.

Poprzez stymulację procesów angiogenezy tlen normobaryczny poprawia ukrwienie mózgu, dodatkowo poprzez wysycenie hemoglobiny oraz osocza prowadzi do głębokiego dotlenienia i odżywienia neuronów.

Dotlenienie wątroby, trzustki, śledziony oraz nabłonka jelitowego stymuluje procesy metaboliczne w kierunku usuwania z organizmu toksyn, metali ciężkich oraz wszelkich złogów, które obciążając organizm mogą znacząco hamować jego prawidłowy rozwój i regenerację.

Tlen podawany pod wyższym niż atmosferyczne ciśnieniem powoduje zmniejszenie powszechnie występującego u dzieci z Zespołem Aspergera, przewlekłego stanu zapalnego w obrębie nabłonka jelit oraz OUN. Prowadzi tym samym do spadku poziomu prozapalnych substancji biochemicznych.

Wzrastająca aktywność przeciwutleniaczy prowadzi do redukcji stresu oksydacyjnego, a tym samym przeciwdziała przedwczesnemu niszczeniu komórek ciała i umożliwia zachodzenie intensywniejszych procesów regeneracyjnych.

Udowodniono, że podczas leczenia tlenem hiperbarycznym aż ośmiokrotnie zwiększa się ilość komórek macierzystych, dzięki którym możliwa jest regeneracja tkanek, w tym przebudowa układu nerwowego w kierunku torowania prawidłowego rozwoju dziecka

Okazuje się, że jedną ze skuteczniejszych terapii, poprawiających zdrowie oraz kondycję osób autystycznych jest tlenoterapia w komorze normobarycznej. Dzięki dostarczeniu tlenu do układu nerwowego, w odpowiednich warunkach (wyższa zawartość tlenu, podwyższone ciśnienie atmosferyczne), uruchamiają się procesy regeneracyjne uszkodzonych komórek mózgowych.

Zaburzenia przewodu pokarmowego

Hiperbaria tlenowa w powiązaniu z innymi metodami medycyny fizykalnej otwiera nowe możliwości wykorzystania tej metody leczniczej w przypadku schorzeń układu trawiennego.

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej  w gastrologii:

Nieoperacyjne nowotwory przełyku i wpustu: skojarzone zastosowanie hiperbarii tlenowej oraz terapii fotodynamicznej zwiększa skuteczność leczenia, wydłuża średni czas przeżycia, zmniejsza wartość indeksu dysfagii oraz rozmiarów guza.

Choroba wrzodowa: z przeprowadzonych badań wynika, ze u chorych, u których rutynową farmakoterapię skojarzono z terapią polem magnetycznym, akupunkturą i hiperbaryczną terapią tlenową uzyskano najlepsze wyniki osiągając aż 93,7% wyleczeń (w przypadku samej farmakoterapii 73,3% wyleczeń). Terapia z użyciem tlenu hiperbarycznego jest szczególnie zalecana starszym pacjentom z wrzodami trawiennymi, u których współistnieje miażdżyca i choroba wieńcowa, zastosowanie terapii skojarzonej poprawia efekt leczniczy i przyspiesza gojenie się nadżerek i owrzodzeń. U chorych leczonych H2 blokerami z powodu wrzodów dwunastnicy, po zastosowaniu terapii hiperbarycznej obserwuje się wzrost stężenia prostaglandyny PGE w soku żołądkowym. Prostaglandyna jest odpowiedzialna między innymi za regulację mikrokrążenia i stymulację produkcji wodorowęglanów. Terapia hiperbaryczna stosowana jako metoda uzupełniająca, z powodu perforacji wrzodów żołądka i dwunastnicy, dwukrotnie skraca czas trwania rehabilitacji po zabiegowej i zmniejsza o ponad 50% liczbę powikłań pooperacyjnych. U chorych z zaburzeniami hemodynamicznymi i oddechowymi w przebiegu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, stanowiącym powikłanie choroby wrzodowej, obserwuje się lepszą kompensację hemodynamiczną układu krążenia oraz brak konieczności stosowania oddechu wspomaganego.

Niedrożność jelit: znacząca redukcja objętości gazów jelitowych, zmniejszenie średnicy niedrożnych pętli jelita, poprawa kurczliwości jelit- przywrócenie prawidłowej perystaltyki, dotlenienie ściany jelita poprawia przeżywalność tkanek w obszarze objętym niedrożnością i przywraca prawidłową motorykę, przepona powraca do normalnej pozycji, co przywraca prawidłową wentylację i sprzyja poprawie powrotu żylnego. Stosowanie tlenu hiperbarycznego pobudza antybakteryjne czynności leukocytów i prowadzi do zahamowania namnażania się bakterii i znacznej redukcji ilości produkowanych przez nie endotoksyn.

Niedrożność jelit w przebiegu choroby Hirschprunga lub innych wad rozwojowych odbytu i odbytnicy: wprowadzenie terapii hiperbarycznej, jako metody uzupełniającej leczenie operacyjne, pozwala na skrócenie okresu odżywiania pozajelitowego oraz znaczące zmniejszenie powikłań ropnych i septycznych, poprawia ukrwienia ścian jelit, zmniejszenie refluksu dożołądkowego oraz zmniejszenie występowania zakażeń bakteriami beztlenowymi.

Inne choroby jelit: przydatność hiperbarycznej terapii tlenowej potwierdzono w leczeniu infekcji krocza i miednicy mniejszej stanowiących powikłanie po zabiegach chirurgicznych w obrębie odbytu, popromiennych uszkodzeń odbytu po zabiegach radioterapii narządów miednicy mniejszej oraz przewlekłej szczeliny odbytu. Hiperbaria tlenowa przynosi dobre rezultaty, jako leczenie wspomagające w nieswoistym zapaleniu jelita grubego.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B: duża efektywność terapii hiperbarycznej- obniżenie aktywności aminotransferazy alaninowej i gamma-glutamylotranspeptydazy, stężenia IgG i IgM, a także wartości markerów aktywności procesu zapalnego w wątrobie.

Przeszczep wątroby: istotnie zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepicy w naczyniach przeszczepionej wątroby, redukuje ilość powikłań septycznych, zmniejsza ilość koniecznych retransplantacji. Wdrożenie hiperbarii tlenowej po zabiegu częściowej resekcji miąższu wątroby normalizuje stężenie glutaminy w surowicy będącego wskaźnikiem powrotu prawidłowej funkcji wątroby po przebytej operacji.

Ropień okołotrzustkowy: złagodzenie dolegliwości bólowych, normalizacja temperatury ciała, oraz zmniejszenie rozmiarów ropnia.

Przeciwskazania

Ostre zapalenie zatok i uszu

Nieodbarczona odma opłucnowa

Ciąża

Nieleczone choroby płuc

Infekcje wirusowe, gorączka, katar, kaszel

Okres bezpośrednio po operacji zaćmy/ klatki piersiowej

Zapalenie nerwu wzrokowego

Stan po spożyciu alkoholu/ środków powodujących zaburzenia świadomości